Lean en mean

Wij zijn ons er terdege van bewust dat, door de kosten zo laag mogelijk te houden het (inkoop)voordeel bij onze deelnemers zo hoog mogelijk is. Door bestel- en facturatieprocessen te vereenvoudigen, te automatiseren en door gebruik te maken van digitale communicatie kunnen wij ervoor zorgen dat alle aangesloten organisaties voordeel hebben bij het Techno concept.