Nieuwe Techno leverancier: Crisicom.

Langs deze weg willen wij u graag informeren omtrent onze nieuwste leverancier, Crisicom

Graag stelt Crisicom zich aan u voor!

Crisicom is een landelijke totaalaanbieder van producten en diensten op het gebied van Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening. In 10 trainingscentra verspreid over Nederland of op de eigen locatie leiden zij mensen op, om in een geval van een calamiteit direct handelend te kunnen optreden.

Crisicom ondersteunt organisaties om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten en crisissituaties, en aan hun wettelijke verplichtingen vanuit wet- en regelgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen te voldoen. Crisicom staat voor praktisch en realistisch opleiden, oefenen en trainen. Samen met u kijkt Crisicom welke oplossing het beste past bij uw situatie en risicoprofiel en uiteraard ook bij uw budget. Crisicom kijkt verder dan alleen de leveringen van diensten of producten. Het moet aansluiten op wat úw organisatie nodig heeft. De kernwaarden die u in de dienstverlening zult herkennen zijn betrokken, betrouwbaar en bevlogen. Crisicom zegt wat het doet en doet wat het zegt.

BHV-dienstverlening:

Als totaalaanbieder verzorgt Crisicom, BHV-trainingen op elk niveau. Ook leveren zijn alles wat u nodig heeft voor de instandhouding van een professionele BHV-organisatie. Denk hierbij aan plannen en procedures maar ook aan materialen en middelen.

Aanbod:

1 Basis Bedrijfshulpverlening

De basistraining Bedrijfshulpverlening is een tweedaagse training waarin deelnemers adequaat leren optreden bij ongevallen en calamiteiten. De basis training BHV bestaat zowel uit een theoretisch gedeelte als praktijk oefeningen. Doordat de trainingen plaatsvinden op een oefencentrum, kan er realistisch getraind worden.

2 Basis Bedrijfshulpverlening met e-learning

Deze training bestaat uit een e-learning module waarin de theorie met betrekking tot Bedrijfshulpverlening wordt behandeld. De cursist kan met deze e-learning aan de slag gaan waar en wanneer dit het beste uitkomt. Het met goed gevolg afsluiten van de theoriemodule geeft toegang tot de praktijkdag. Op de praktijkdag wordt de theorie praktisch toegepast en geoefend. De trainingsduur is voor de e-learing ongeveer 3 uur en voor de praktijkdag 1 dag.

3 Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening

Deze training bestaat uit een intensief programma, waarbij het merendeel van de lestijd wordt gebruikt voor praktisch oefenen. Alle onderwerpen zoals behandeld in de basisopleiding komen aan bod, waarbij van bepaalde onderwerpen de kennis wordt verdiept. De trainingsduur is 1 dag.

4 BHV-middelen

Crisicom levert vrijwel alle BHV-middelen.

Gratis advies:

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Marco van Breukelen van Crisicom of de salessupport afdeling. Geheel gratis voorzien zij u van advies en denken graag mee bij elk veiligheidsvraagstuk. Alles is gericht op uw bedrijfscontinuïteit. Mail of bel naar marco.vanbreukelen@crisicom.nl of 033-7074797.

Naast de speciale Techno condities ontvangt u over uw afname een overall bonus van 2%. De facturatie gaat via Techno Benelux op de gebruikelijk wijze.